Army Job: MOS 25B Information Systems Operator-Analyst

Innledende treningsoversikt:

Opplæring for denne MOS består av ni uker grunnskole, etterfulgt av 17 uker, tre dager med avansert individuell opplæring (AIT) i Fort Gordon, Georgia. En del av denne tiden blir brukt i klasserommet og del i feltet.

Tilleggsopplæringsinformasjon:

Spesifikke formelle opplæringsmuligheter for denne MOS, inkludert avanserte opplæringskurser tilgjengelig på spesifikke punkter i soldatens karriere, finner du på websiden for Army Training Requirements and Resources System (ATRRS).

Begrensninger:

Under grunnleggende opplæring og avansert individuell opplæring (AIT) begrenser hæren en soldatens personlige frihet, ved hjelp av et "fasesystem", som gir økt frihet, basert på opplæringsfase. For detaljer, se Army Training Phase Restrictions .

Opplæringsdetaljer:

Instruksjonen vil omfatte følgende emner: Mikrocomputer programvare, operativsystemer, programvareverktøy, montering / demontering av mikrodatamaskiner, datakommunikasjon, lokalnettverk (LANS), taktisk LANS, problemløsende strukturert designteknikk, databasesystemdesign og utvikling (programmering ), feilsøking, datasikkerhet, forsvarsmeldingssystem, datakonfigurasjon, drift og vedlikehold, og nettverkskonfigurasjon og feilsøking.